SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (4) 2022 str. 11-20

Dhanasingh Sivalinga Vijayan, Arvindan Sivasuriyan, Devarajan Parthiban

Aarupadai Veedu Institute of Technology (AVIT), Vinayaka Missions Research Foundation (VMRF), Paiyanoor, Chennai, Tamilnadu, India

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED TRZęSIENIEM ZIEMI (EEWS) I JEGO ZASTOSOWANIE WE WSPółCZESNYCH BADANIACH – PRZEGLąD

słowa kluczowe: EWS, EEWS, trzęsienie ziemi, katastrofy naturalne
abstrakt:

System wysyłania alarmów albo ostrzeżeń przed wstrząsami terenu jest znany jako system wczesnego ostrzegania przed trzęsieniem ziemi (ang. earthquake early warning system – EEWS). W odróżnieniu od systemu prognozującego EEWS jest aktywowany po rozpoczęciu się trzęsienia ziemi w celu umożliwienia obserwacji ruchu gruntu. Przedział czasowy między wykryciem ruchów gruntu a wyczuciem ich przez użytkownika jest określany jako osiągalny czas ostrzegania. Potencjalne okno czasowe ostrzegania może zawierać się między sekundami a minutami. W związku z tym użytkownicy muszą mieć możliwość szybkiego zadziałania, gdyż na zebranie, zinterpretowanie oraz przesłanie danych sejsmologicznych i sygnałów ostrzegawczych mają do dyspozycji tylko sekundy lub minuty. Niniejszy artykuł przeglądowy, będący wynikiem przejrzenia wydanych dotychczas wysoko punktowanych publikacji, prezentuje w celach dydaktycznych zagadnienia specyfiki działania współczesnych technologii wykorzystywanych w EEWS. Opisano w nim także skutki trzęsień ziemi oraz sposób, w jaki były one śledzone z użyciem EEWS.

pub/21_4_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt4/21_4_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Vijayan, Dhanasingh Sivalinga, et al. " Earthquake early warning systems (EEWSs) and their applicability in modern research – a review." Acta Sci.Pol. Architectura 21.4 (2022): 11-20.
APA Vijayan, D.S. et al. (2022). Earthquake early warning systems (EEWSs) and their applicability in modern research – a review. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (4), 11-20
ISO 690 Vijayan, Dhanasingh Sivalinga, Sivasuriyan, Arvindan, Parthiban, Devarajan. Earthquake early warning systems (EEWSs) and their applicability in modern research – a review. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.4: 11-20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue4/abstract-11.html