SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 21 (4) 2022

Spis treści:

Zeszyt 21 (4) 2022 str. 3-10
Paolo Pavanello, Paolo Carrubba, Nicola Moraci
Ocena oporów tarcia pomiędzy geosyntetykami podczas występowania małych naprężeń normalnych: porównanie dwóch metod badawczych
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 11-20
Dhanasingh Sivalinga Vijayan, Arvindan Sivasuriyan, Devarajan Parthiban
System wczesnego ostrzegania przed trzęsieniem ziemi (EEWS) i jego zastosowanie we współczesnych badaniach – przegląd
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 21-31
Aleksandra Jakimiuk, Yasuhiro Matsui, Anna Podlasek, Magdalena Daria Vaverková,
Ocena systemów ochronnych składowisk odpadów w Japonii– studium przypadku
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 33-40
Paweł Ogrodnik, Aleksandra Powęzka, Ali Ghamari
Przyczepność stali konstrukcyjnej do betonu z kruszywem recyklingowym z ceramiki szlachetnej
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 41-51
Marek Chalecki, Piotr Jaskłowski, Oleksandr Borysyuk
Ocena ryzyka zawodowego pracownika branży budowlanej na przykładzie stanowiska zbrojarz-betoniarz
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 53-61
Lamneithem Hangshing, Dhanasingh Sivalinga Vijayan, Arvindan Sivasuriyan
Studium dotyczące zbierania wody deszczowej w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami wody w Nagaland (północno-wschodnie Indie) – przegląd
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 63-68
Yuliia Trach, Roman Trach
Możliwość zastosowania mieszanki soli wapnia w celu zmniejszenia stężenia siarczanów oraz ogólnej mineralizacji wód powierzchniowych i kopalnianych
 
Zeszyt 21 (4) 2022 str. 69-74
Sylwia Szymanek
Trendy produkcji budowlanej a optymizm w branży w krajachUE po pandemii COVID-19
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).