SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 67-76

Przemysław Łacek1, Agnieszka Starzyk2

1 Vistula University, Warsaw, Poland
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

RECYKLING MATERIłóW BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: ekologia, środowisko, recycling, rekonsumpcja
abstrakt:

Celem pracy jest zbadanie zagadnienia recyklingu materiałów budowlanych. Określono problematykę tematu użycia materiałów budowlanych i koszty środowiskowe z tym związane. Metodyka badań obejmuje materiały źródłowe oraz własne analizy i doświadczenia. Wyniki badań prezentują aktualne trendy i definicje pojęć związanych z omawianą problematyką. Przedstawiono potencjał i sposoby ponownego zagospodarowania najbardziej typowych materiałów budowlanych oraz główne nurty w architekturze wykorzystujące materiały z odzysku.

pub/21_3_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łacek, Przemysław, and Agnieszka Starzyk. "Recycling of building materials: an overview." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 67-76.
APA Łacek P. and Starzyk A. (2022). Recycling of building materials: an overview. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 67-76
ISO 690 Łacek, Przemysław, Starzyk, Agnieszka. Recycling of building materials: an overview. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 67-76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-67.html