SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 43-54

Anna Szymczak-Graczyk

Faculty of Environmental and Mechanical Engineering, Poznan University of Life Sciences, Poznań, Poland

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZąCE PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA żELBETOWYCH STUDNI OPUSZCZANYCH

słowa kluczowe: studnie opuszczane, zbiornik cylindryczny, zbiornik prostopadłościenny, nóż studni, korek betonowy, pogrążalność studni
abstrakt:

W artykule podano podstawowe informacje dotyczące projektowania i wykonywania studni opuszczanych. Studnie są obiektami inżynierskimi powszechnie stosowanymi w budownictwie szczególnie w trudnych warunkach gruntowych lub na niewielkiej powierzchni placu budowy. Wykonywanie studni odbywa się metodą „tnij i opuszczaj”, co oznacza, że pierwszy opuszczany segment zaopatrzony jest w nóż, który rozcina grunt, a konstrukcja studni zagłębia się w nim. Podczas projektowania należy uwzględnić etapowość wykonywania konstrukcji oraz ich przestrzenną pracę. W artykule podano obciążenia występujące podczas realizacji i eksploatacji studni opuszczanych oraz założenia i wytyczne do wykonywania obliczeń statycznych i wymiarowania studni. Przy znacznej wysokości płaszcza studni (przy dużych głębokościach studni) najczęściej wykonuje się betonowanie i opuszczanie w dwóch lub trzech segmentach. W pracy podano przebieg wykonywania studni, zmieniające się schematy statyczne oraz sposób uwzględnienia ich w obliczeniach. Omówiono metodę opuszczania studni wraz z możliwymi trudnościami wykonawczymi. Artykuł uzupełniono o przykładowe rysunki zbrojenia płaszcza, noża i płyty dennej studni. Zamieszczono fotografie wybranych realizacji studni opuszczanych.

pub/21_3_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szymczak-Graczyk, Anna. "Selected aspects of the design and construction of reinforced concrete sunk wells." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 43-54.
APA Szymczak-Graczyk A. (2022). Selected aspects of the design and construction of reinforced concrete sunk wells. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 43-54
ISO 690 Szymczak-Graczyk, Anna. Selected aspects of the design and construction of reinforced concrete sunk wells. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 43-54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-43.html