SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 31-41

Barbara Francke1, Leonard Runkiewicz2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Building Research Institute, Warsaw, Poland

WPłYW TRWAłOśCI WARSTW HYDROIZOLACYJNYCH NA ZABEZPIECZENIETARASóW PRZED DZIAłANIEM WODY I WILGOCI

słowa kluczowe: hydroizolacja tarasów, trwałość hydroizolacji, odporność na zmęczenie
abstrakt:

W artykule przeanalizowano trwałość rozwiązań hydroizolacyjnych tarasów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian właściwości materiałów hydroizolacyjnych w efekcie działania czynników użytkowych. Określono wpływ wytrzymałości na rozciąganie tych materiałów na ich odporność na zmęczenie, wynikające z ruchów płyt podłoży powstających w efekcie działania zmiennej temperatury na powierzchni przekryć tarasowych. Przyjęty zakres badawczy ruchów poziomych płyt wynosił od 0 do 2 mm, w zmiennej temperaturze od –15°C do +70°C. Oceniono trwałość warstw hydroizolacyjnych wykonanych z pap, folii z PVC i wyrobów rolowych na bazie kauczuku, a także z wyrobów powłokowych. Największą odporność na odkształcenia termiczne płyt podłoża w obrębie przekrycia tarasowego wykazują wyroby rolowe o wysokim wydłużeniu względnym, takie jak: papy na osnowie poliestrowej, folie PVC i folie EPDM. Nie stwierdzono korelacji właściwości mechanicznych przy rozciąganiu w odniesieniu do wyrobów powłokowych. Najkorzystniejsze właściwości w zakresie odporności na zmęczenie w tej grupie wyrobów wykazują dwuskładnikowe wyroby polimerowo-cementowe wzmocnione wkładką wewnętrzną na całej powierzchni lub jedynie nad przerwami termicznymi płyt podłoża.

pub/21_3_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Francke, Barbara, and Leonard Runkiewicz. "Influence of durability of waterproofing solutions on terraces protecting against water and moisture." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 31-41.
APA Francke B. and Runkiewicz L. (2022). Influence of durability of waterproofing solutions on terraces protecting against water and moisture. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 31-41
ISO 690 Francke, Barbara, Runkiewicz, Leonard. Influence of durability of waterproofing solutions on terraces protecting against water and moisture. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 31-41.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-31.html