SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 3-13

Małgorzata Kurcjusz1, Anna Stefańska2, Saurav Dixit3, Agnieszka Starzyk4

1,
2
Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland
3
Division of Research & Innovation, Uttaranchal University, Dehradun, India
4
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

INTERDYSCYPLINARNE PROJEKTOWANIE SPóJNOśCI FORMY, FUNKCJI I KONSTRUKCJI

słowa kluczowe: optymalizacja konstrukcji, projektowanie interdyscyplinarne, zrównoważony rozwój, forma architektoniczna, projekt koncepcyjny
abstrakt:

Forma strukturalna XXI wieku odnosi się do konkretnych założeń architektonicznych jako silnego związku między ideami, algorytmami projektowymi i procesami produkcyjnymi. Poszukiwanie relacji formy, funkcji i konstrukcji we współczesnym kontekście technologicznym staje się niezbędne. W artykule przeprowadzono analizę holistycznego rozumienia projektowania interdyscyplinarnego poprzez przegląd literatury i teoretyczne studia przypadków dotyczące funkcji, formy i konstrukcji. Studium przypadku ocenia nowe możliwości dla projektantów w zakresie tworzenia obiektów z całościowym zrozumieniem zasad architektonicznych i konstrukcyjnych. Kluczowe ustalenia pokazują, w jaki sposób zmienne geometryczne wpływają na końcową wydajność formy oraz znaczenie odpowiedniej optymalizacji topologii na wczesnym etapie procesu projektowania. Artykuł wskazuje, że takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie konstrukcji i prowadzi do efektywności projektowania.

pub/21_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kurcjusz, Małgorzata, et al. "The interdisciplinary designing in form, function, and structure coherency." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 3-13.
APA Kurcjusz, M. et al. (2022). The interdisciplinary designing in form, function, and structure coherency. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 3-13
ISO 690 Kurcjusz, Małgorzata, et al. The interdisciplinary designing in form, function, and structure coherency. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 3-13.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-3.html