SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 25-30

Suren Aghbalyan1, Vazgen Bagdasaryan2, Rafał Wyczółkowski3

1 Department of Metallurgy and Material Science, National Polytechnic University of Armenia, Yerevan, Armenia
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
3
Department of Production Management, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland

BADANIE CZASU NAGRZEWANIA PRęTóW STALOWYCH

słowa kluczowe: stalowy wsad porowaty, efektywna przewodność cieplna, obróbka cieplna, czas nagrzewania
abstrakt:

Praca przedstawia zagadnienia związane z wyznaczaniem czasu nagrzewania w wiązce płaskich prętów stalowych. Do opisu matematycznego modelu niestacjonarnego przewodzenia ciepła wykorzystano metodę bilansu energetycznego. Kluczowym elementem zadania było wyznaczenie efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła, wykorzystując analogie elektryczne. Symulacje nagrzewania wiązki prętów przeprowadzono w przypadku rosnącej temperatury pieca. Wyniki pokazują, że wraz ze zmianą rozmiarów oraz ułożenia prętów w wiązce czas nagrzewania można zredukować o 5–40%. Rozpatrywane zagadnienie ma istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia, ponieważ ma związek z optymalizacją procesów obróbki cieplnej prętów stalowych.

pub/21_3_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Aghbalyan, Suren, et al. "Investigation of heating time of a bundle of steel bars." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 25-30.
APA Aghbalyan, S. et al. (2022). Investigation of heating time of a bundle of steel bars. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 25-30
ISO 690 Aghbalyan, Suren, Bagdasaryan, Vazgen, Wyczółkowski, Rafał. Investigation of heating time of a bundle of steel bars. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 25-30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-25.html