SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (3) 2022 str. 15-23

Polina Vietrova1, Pavlo Vasyliev2, Larysa Maksymiv3

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Educational and Research Institute of Architecture, Civil Engineering and Land Management, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”, Ukraine
3
Hadiach College of Culture and Arts, Ukraine

METODA PROJEKTOWANIA PARTYCYPACYJNEGO POPRAWY MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - STUDIUM PRZYPADKU

słowa kluczowe: projektowanie partycypacyjne, przestrzeń publiczna, urbanistyka taktyczna, urbanistyka
abstrakt:

W artykule rozważano przesłanki i nieformalne metody kształtowania przestrzeni publicznej przez grupę mieszkańców na poziomie lokalnym oraz zgodność tych działań z celami zrównoważonego rozwoju. Opisano przykłady i własne doświadczenia z organizacji i realizacji projektów zmiany przestrzeni publicznej w miasteczku Hadziacz w obwodzie połtawskim (Ukraina) oraz przedstawiono wykorzystanie metod planowania partycypacyjnego jako sposób na wzmocnienia więzi społeczności lokalnych i ograniczenie migracji z mniej atrakcyjnych miejscowości. Wyszczególniono zalety partycypacyjnego planowania w kontekście wyposażania przestrzeni miejskiej w odpowiednie udogodnienia dla jej użytkowników oraz zwiększania ich odpowiedzialności za tę przestrzeń, co jest szczególnie cenne przy ograniczonych zasobach finansowych przeznaczanych zarówno na tworzenie przestrzeni publicznej, jak i dbanie o nią.

pub/21_3_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt3/21_3_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Vietrova, Polina, et al. "Participatory design method for improvement of urban public spaces – case study." Acta Sci.Pol. Architectura 21.3 (2022): 15-23.
APA Vietrova, P. et al. (2022). Participatory design method for improvement of urban public spaces – case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (3), 15-23
ISO 690 Vietrova, Polina, Vasyliev, Pavlo, Maksymiv, Larysa. Participatory design method for improvement of urban public spaces – case study. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.3: 15-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue3/abstract-15.html