SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 21 (3) 2022

Spis treści:

Zeszyt 21 (3) 2022 str. 3-13
Małgorzata Kurcjusz, Anna Stefańska, Saurav Dixit, Agnieszka Starzyk
Interdyscyplinarne projektowanie spójności formy, funkcji i konstrukcji
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 15-23
Polina Vietrova, Pavlo Vasyliev, Larysa Maksymiv
Metoda projektowania partycypacyjnego poprawy miejskiej przestrzeni publicznej - studium przypadku
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 25-30
Suren Aghbalyan, Vazgen Bagdasaryan, Rafał Wyczółkowski
Badanie czasu nagrzewania prętów stalowych
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 31-41
Barbara Francke, Leonard Runkiewicz
Wpływ trwałości warstw hydroizolacyjnych na zabezpieczenietarasów przed działaniem wody i wilgoci
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 43-54
Anna Szymczak-Graczyk
Wybrane zagadnienia dotyczące projektowania i wykonywania żelbetowych studni opuszczanych
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 55-65
Marta Kiraga, Patrycja Kozieł, Maurycy Naliwajko
Koncepcja komorowej przepławki dla ryb, towarzyszącej małej budowli piętrzącej
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 67-76
Przemysław Łacek, Agnieszka Starzyk
Recykling materiłów budowlanych
 
Zeszyt 21 (3) 2022 str. 77-83
Ivanna Voronkova
Rodzaje szkła architektonicznego stosowane do poprawy efektywności energetycznej budynków szklanych
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).