SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. 9-19

Agnieszka Boas Berg1,2, Erika Hurajová1, Martin Černý1, Jan Winkler1

1 Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

ANTROPOGENICZNY EKOSYSTEM ZIELONYCH DACHóW Z PERSPEKTYWY GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI

słowa kluczowe: środowisko, zielony dach, woda deszczowa, architektura, ekosystem antropogeniczny
abstrakt:

Centra handlowe zajmują zwykle duże powierzchnie zabudowy, jednak ich dachy są rzadko wykorzystywane w celach związ anych z zagospodarowaniem wód opadowych i rzadko zakłada się na nich powierzchnie biologicznie czynne. W Bielsku-Białej, dzięki inicjatywie pomysłodawcy i architekta, powstał zielony dach intensywny na galerii handlowej. Dach ten przede wszystkim pełni funkcję ogrodu uatrakcyjniającego walory osiedla mieszkaniowego, ale również przejmuje część wód opadowych i spowalniania ich odpływ. Woda gromadzi się w zbiorniku przeznaczonym do retencjonowania wód opadowych, znajdującym się pod budynkiem. Wody opadowe ulegają także ewaporacji, a ich spływ powierzchniowy ulega spowolnieniu dzięki temu, że przechodzą przez roślinność znajdującą się na zielonym dachu. W pracy zwrócono uwagę na niektóre problemy eksploatacyjne wybranego zielonego dachu. Postawiono hipotezę badawczą , że wybrany obiekt badawczy spełnia wymagania terenu biologicznie czynnego.

pub/21_1_9.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Berg, Agnieszka Boas, et al. "Anthropogenic ecosystem of greenroofs from the perspective of rainwater management." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): 9-19.
APA Berg, A.B. et al. (2022). Anthropogenic ecosystem of greenroofs from the perspective of rainwater management. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), 9-19
ISO 690 Berg, Agnieszka Boas, et al. Anthropogenic ecosystem of greenroofs from the perspective of rainwater management. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: 9-19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-9.html