SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. 71-80

Vasiliy Kosinov, Yuliia Trach, Roman Trach

Institute of Construction and Architecture, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

ANALIZA BUDOWY WęZłóW SIECI WODOCIąGOWEJ I MODELOWANIE WYMIARóW GABARYTOWYCH KOMóR ROBOCZYCH

słowa kluczowe: sieć wodociągowa, armatura, węzeł wodociągowy, współczynnik konstruktywności
abstrakt:

Ważnym zadaniem przy projektowaniu sieci wodociągowych jest ustalenie miejsca niezbędnego do zainstalowania studni wodociągowych wraz z umieszczonymi w nich węzłami wodociągowymi w celu określenia liczby elementów konstrukcyjnych w składzie poszczególnych rurociągów. Zaproponowano zastosowanie metodyki planowego obliczania wielu elementów konstrukcyjnych sieci wodociągowej za pomocą znaków pośrednich. Udoskonalenie tej techniki przeprowadzono poprzez klasyfikacje elementów konstrukcyjnych na proste i złożone z określeniem dla każdego z nich wskaźnika urządzenia konstrukcyjnego. W celu przeanalizowania roli każdego elementu konstrukcyjnego tego samego typu, należącego do zespołu składającego się z części liniowej rurociągu i węzłów, wprowadzono pojęcie współczynnika konstruktywności. Uzyskano zależności analityczne i graficzne do przewidywania wartości współczynnika konstruktywności. Dla typowych (prostych) węzłów minimalna wartość współczynnika konstruktywności wynosi 1,3, a maksymalna 2,54. Największa wartość współczynnika konstruktywności dla konwencjonalnego (złożonego) węzła wynosi 1,45, a minimalna wartość to 1,13. Przedstawiono zalecenia dotyczące oceny złożoności instalacji wodociągów w praktyce przy projektowaniu nowych sieci wodociągowych i przebudowie istniejących. Dla wspomnianych wodociągów zalecane są komory robocze o okrągłym kształcie, co w praktyce pozwala na zmniejszenie planowanych gabarytów studni w porównaniu z prostokątnym kształtem tej samej komory.

pub/21_1_71.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kosinov, Vasiliy, et al. "Analysis of the construction of nodes of a water pipeline network and modeling of planned overall dimensions of its working chambers." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): 71-80.
APA Kosinov, V. et al. (2022). Analysis of the construction of nodes of a water pipeline network and modeling of planned overall dimensions of its working chambers. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), 71-80
ISO 690 Kosinov, Vasiliy, Trach, Yuliia, Trach, Roman. Analysis of the construction of nodes of a water pipeline network and modeling of planned overall dimensions of its working chambers. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: 71-80.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-71.html