SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. 57-70

Simon Rabarijoely

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

WALIDACJA METOD INTERPRETACJI I WYZNACZANIA RODZAJóW GRUNTóW NA PODSTAWIE SONDOWAń GEOTECHNICZNYCH CPT I DMT

słowa kluczowe: walidacja, badania in situ, CPT, DMT, wiercenie
abstrakt:

W pierwszej części artykułu przedstawiono metodykę badań in situ sondą (CPT) oraz metody określania na ich podstawie rodzaju gruntu. W następnej części zaprezentowano metodykę badań terenowych testami dylatometrycznymi Marchettiego (DMT) oraz metody określania rodzaju gruntu na ich podstawie. Na koniec przeanalizowano proces walidacji sondowań CPT i DMT z metodami badań wierceń na przykładzie obiektów kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym celu porównano wyniki badań laboratoryjnych z terenowymi. Walidacja rezultatów sondowań CPT z zastosowaniem nomogramu Marra wypadła pomyślnie. Metodykę badań DMT z wykorzystaniem nomogramu Marchettiego należy uznać za zadowalającą.

pub/21_1_57.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon. "Validation of soil type interpretation and determination from CPT and DMT tests." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): 57-70.
APA Rabarijoely S. (2022). Validation of soil type interpretation and determination from CPT and DMT tests. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), 57-70
ISO 690 Rabarijoely, Simon. Validation of soil type interpretation and determination from CPT and DMT tests. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: 57-70.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-57.html