SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 21 (1) 2022 str. 3-8

Leszek Rafalski1, Michał Ćwiąkała2, Cezary Kraszewski3, Joanna Korzeniowska4

1 Road and Bridge Research Institute, Warsaw, Poland
2
Road and Bridge Research Institute, Warsaw, Poland
3
Road and Bridge Research Institute, Warsaw, Poland
4
Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow, Kraków, Poland

MODELOWANIE KOMPOZYTóW GRUNTOWO-SPOIWOWYCH

słowa kluczowe: stabilizacja gruntu, kompozyt gruntowo-spoiwowy, modelowanie kompozytów
abstrakt:

Opracowanie odpowiedniego kompozytu gruntowo-spoiwowego (gruntu stabilizowanego) jest związane z dobraniem właściwej klasy wytrzymałości spoiwa hydraulicznego (np. popiołowo-cementowego) i jego ilości do stabilizowania gruntu. W analizie badań kompozytów gruntowo-spoiwowych zastosowano zaawansowane metody statystyczne oparte na wykorzystaniu funkcji spline. W analizie przedstawiono modelowanie statystyczne jako narzędzie pomocne w projektowaniu kompozytów gruntowo-spoiwowych, pokazujące możliwe interakcje zachodzące między komponentami materiałów znajdujących się w składzie mineralnym kompozytów. Opracowano model logarytmiczny prognozy naprężenia ściskającego kompozytów gruntowo-
-spoiwowych zarówno z cyklami zamrażania kompozycji gruntu, jak i bez cykli zamrażania, w którym zmiennymi ciągłymi były czas twardnienia kompozytów i dodatek spoiw popiołowo-cementowych do gruntu.

pub/21_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom21/zeszyt1/21_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rafalski, Leszek, et al. "The modelling of soil-binder composites." Acta Sci.Pol. Architectura 21.1 (2022): 3-8.
APA Rafalski, L. et al. (2022). The modelling of soil-binder composites. Acta Sci.Pol. Architectura, 21 (1), 3-8
ISO 690 Rafalski, Leszek, et al. The modelling of soil-binder composites. Acta Sci.Pol. Architectura, 2022, 21.1: 3-8.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume21/issue1/abstract-3.html