SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 21 (1) 2022

Spis treści:

Zeszyt 21 (1) 2022 str. 3-8
Leszek Rafalski, Michał Ćwiąkała, Cezary Kraszewski, Joanna Korzeniowska
Modelowanie kompozytów gruntowo-spoiwowych
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. 9-19
Agnieszka Boas Berg,, Erika Hurajová, Martin Černý, Jan Winkler
Antropogeniczny ekosystem zielonych dachów z perspektywy gospodarowania wodami opadowymi
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. -
Jarosław Siwiński, Katarzyna Kubiak
Oddziaływanie wybuchuzewnętrznegona przegrodybudowlane z uwzględnieniem kąta padania
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. 31-39
Anna Markiewicz
Zachowanie się układu piasek ziłem–geowłóknina w badaniu wskaźnika gradientów GR
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. 41-50
Aleksandra Jakimiuk
Przeglądtechnicznych metoduszczelniania irekultywacjiskładowisk odpadów na świecie
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. 51-56
Svyatoslav Gomon, Volodymyr Romanyuk, Yuriy Ziatіuk, Vitaliy Marchuk, Oleksandr Nalepa
Skuteczne sposoby wzmocnienia gięcia elementów żelbetowych
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. 57-70
Simon Rabarijoely
Walidacja metod interpretacji i wyznaczania rodzajów gruntów na podstawie sondowań geotechnicznych CPT i DMT
 
Zeszyt 21 (1) 2022 str. 71-80
Vasiliy Kosinov, Yuliia Trach, Roman Trach
Analiza budowy węzłów sieci wodociągowej i modelowanie wymiarów gabarytowych komór roboczych
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).