SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 93-100

Aleksandra Nowysz

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

MIEJSKA FARMA WERTYKALNA – PRZEGLąD PROJEKTóW

słowa kluczowe: miejska farma, miejskie rolnictwo, farma wertykalna, pionowe rolnictwo
abstrakt:

Tematem artykułu jest współczesna architektura miejskiego rolnictwa. Celem pracy jest przegląd projektów
architektonicznych farm wertykalnych w miastach. Zastosowano następujące metody i techniki badawcze:
przegląd literatury, studia przypadków, opisy projektów oraz badanie przez projektowanie (ang. research by
design method). W pracy omówiono obiekty służące pionowemu rolnictwu zarówno na zewnątrz (ang. out-
-door farming), jak i wewnątrz (ang. in-door farming). Pionowe farmy mogą być częścią lokalnych systemów
żywnościowych miast.

pub/20_4_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowysz, Aleksandra. "Urban vertical farm – introduction to the subject and discussion of selected examples." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 93-100.
APA Nowysz A. (2021). Urban vertical farm – introduction to the subject and discussion of selected examples. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 93-100
ISO 690 Nowysz, Aleksandra. Urban vertical farm – introduction to the subject and discussion of selected examples. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 93-100.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-93.html