SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 85-92

Agnieszka Starzyk

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

NIEISTNIEJąCE PRZESTRZENIE TEATRALNE – MIEJSCA PAMIęCI CZY NIEPAMIęCI ?

słowa kluczowe: teatr, miejsce teatralne, warszawskie „teatrowisko”
abstrakt:

Celem naukowym jest zbadanie wpływu nieistniejących miejsc teatralnych na współczesne przestrzenie
Warszawy oraz próba odpowiedzi na pytanie: Czy nieistniejące teatry warszawskiego „teatrowiska” istnieją
w pamięci architektonicznej i urbanistycznej miasta, czy tylko w materiałach historycznych? Podczas pracy
nad tekstem zastosowano niezbędną do zdefiniowania i rozwiązania problemu naukowego metodykę: analizę
krytyczną piśmiennictwa, obserwację bez interwencji, studium przypadku, metodę intuicyjną opartą na
osobistych doświadczeniach autorki. Wyniki badań pokazały, że funkcjonujące w latach 1870–1939 Teatr
Letni, Teatr Nowy oraz Teatr Nowości / Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego nie zostawiły znaczącego śladu
urbanistycznego, architektonicznego czy symbolicznego. Stąd wniosek, że nie istnieją w pamięci architektonicznej
i urbanistycznej miasta.

pub/20_4_85.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Starzyk, Agnieszka. "Non-existent theatrical spaces – places of memory or oblivion?." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 85-92.
APA Starzyk A. (2021). Non-existent theatrical spaces – places of memory or oblivion?. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 85-92
ISO 690 Starzyk, Agnieszka. Non-existent theatrical spaces – places of memory or oblivion?. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 85-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-85.html