SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 75-83

Konrad Piechowicz

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

WPłYW ZAGęSZCZENIA, UMACNIANIA I REKULTYWACJI JAKO ZABEZPIECZENIE ANTYEROZYJNE SKARP W DROGOWYC H ROBOTACH ZIEMNYC H

słowa kluczowe: budownictwo komunikacyjne, roboty ziemne i rekultywacyjne, skarpy drogowe, pratotechnika
abstrakt:

Rozwój budownictwa zarówno komunikacyjnego, hydrotechnicznego, jak i przemysłowego charakteryzuje się wzrostem robót ziemnych w realizacji inwestycji. Wymaga to odpowiedniego zabezpieczenia przed destrukcyjnym wpływem wody pochodzącej z opadów atmosferycznych i roztopów. Wzrost robót ziemnych ma bezpośredni wpływ na spływ powierzchniowy i przemieszczanie się mas ziemnych. W niniejszym artykule omówiono roboty ziemne i rekultywacyjne z uwzględnieniem naturalnych metod zabezpieczania pochyłych powierzchni budowli ziemnych.

pub/20_4_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Piechowicz, Konrad. "Effect of compaction, reinforcement and reclamation as a protection of slopes against erosion in road engineering earthworks." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 75-83.
APA Piechowicz K. (2021). Effect of compaction, reinforcement and reclamation as a protection of slopes against erosion in road engineering earthworks. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 75-83
ISO 690 Piechowicz, Konrad. Effect of compaction, reinforcement and reclamation as a protection of slopes against erosion in road engineering earthworks. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 75-83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-75.html