SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 69-74

Maciej Miturski

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

WPłYW PROCESU PIELęGNACJI NA PRęDKOść IMPULSU ULTRADźWIęKOWEGO W GRUNTACH STABILIZOWANYCH

słowa kluczowe: prędkość impulsu ultradźwiękowego, grunt stabilizowany, okres pielęgnacji
abstrakt:

Proces pielęgnacji gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym ma wpływ na wyniki badań niszczących i nieniszczących. Sam proces jest zależny od kraju wykonywania stabilizacji. W pracy zbadano wpływ długości zanurzenia próbek gruntów stabilizowanych podczas procesu utwardzania na prędkość impulsu ultradźwiękowego. Przeprowadzone badania wykazały wzrost prędkości o 12,9% w próbkach, które poddano siedmiodniowemu zanurzeniu w wodzie. W pracy przedstawiono wyniki dla siedmiu sposobów pielęgnacji.

pub/20_4_69.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Miturski, Maciej. "Impact of curing process on ultrasonic pulse velocity in stabilized soils." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 69-74.
APA Miturski M. (2021). Impact of curing process on ultrasonic pulse velocity in stabilized soils. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 69-74
ISO 690 Miturski, Maciej. Impact of curing process on ultrasonic pulse velocity in stabilized soils. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 69-74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-69.html