SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 37-54

Amelia Albin1, Dorota Kula2

1 student
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

TRANSPORT WSPółPRACUJąCYCH ZE SOBą TRóJEK TERMICZNYCH FLUKTUACJI FOURIERA PRZEZ DWUFAZOWą PERIODYCZNą PRZEGRODę WARSTWOWą

słowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, efektywne przewodnictwo cieplne, zjawisko efektu brzegowego, przegroda budowlana
abstrakt:

W pracy analizowano zjawisko efektu brzegowego w przegrodzie budowlanej zbudowanej z dwuskładnikowego
kompozytu warstwowego. Przyjęto dwuwymiarowy model takiej przegrody, w którym efekt brzegowy
jest opisywany układem równań różniczkowych zwyczajnych. W pracy numerycznie wykazano, że dla
wybranych typów fluktuacji spełniona jest hipoteza sformułowana na końcu pracy, tj. że przegroda reaguje
na obecność brzegowej paczki fluktuacji złożonej z jednej parzystej i dwóch nieparzystych fluktuacji jedynie
typowym, wykładniczo tłumiennym przenoszeniem tych brzegowych fluktuacji. Nie są możliwe ich
sinusoidalne pulsacje w kierunku poprzecznym do kierunków periodyczności. Tłumienie wykładnicze jest
maksymalne dla składników o bardzo zróżnicowanych własnościach materiałowych składników (wartości
parametrów kII/kI i ηI bliskie zeru). Takim sytuacjom odpowiada charakterystyczny pik wykresów zamieszczonych
w pracy.

pub/20_4_37.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Albin, Amelia, and Dorota Kula. "Transport of mutually cooperating triplets of thermal Fourier fluctuations through two-phase periodically layered partition wall." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 37-54.
APA Albin A. and Kula D. (2021). Transport of mutually cooperating triplets of thermal Fourier fluctuations through two-phase periodically layered partition wall. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 37-54
ISO 690 Albin, Amelia, Kula, Dorota. Transport of mutually cooperating triplets of thermal Fourier fluctuations through two-phase periodically layered partition wall. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 37-54.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-37.html