SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 3-9

Viktor Moshynskyi, Roman Trach, Pavlo Striletskyi

National University of Water Management and Nature Resources, Rivne, Ukraine

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA INFORMACYJNEGO (BIM) W TRAKCIE CYKLU żUCIA OBIEKTóW MOSTOWYCH

słowa kluczowe: modelowanie informacji, BIM, projekt budowlany, most, cykl życia
abstrakt:

Po pierwszym zastosowaniu koncepcji zarządzania wiedzą w projektach budowlanych naukowcy zaczęli dyskutować, jak zarządzać wiedzą w konkretnych projektach z uwzględnieniem problemów związanych ze specyfiką branży budowlanej. Ważnym elementem nowoczesnego systemu zarządzania wiedzą są systemy, które zwracają szczególną uwagę na technologie informacyjne (IT). System informatyczny jest przeznaczony do wyszukiwania, gromadzenia, przechowywania, klasyfikowania, przesyłania i ponownego wykorzystywania informacji i wiedzy oraz umożliwia współpracę, dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami. Przykładem zastosowania systemu informatycznego w budownictwie jest wprowadzenie do praktyki komputerowych metod modelowania informacji (BIM) na wszystkich etapach cyklu życia obiektu budowlanego. W artykule przeanalizowano podstawy koncepcji modelowania informacji w budownictwie oraz praktyczne zastosowanie tej koncepcji przy budowie mostu. Usystematyzowano korzyści wynikające z zastosowania BIM na różnych etapach cyklu życia obiektu mostowego.

pub/20_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Moshynskyi, Viktor, et al. "Application of the building information modelling (BIM) for bridge structures." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 3-9.
APA Moshynskyi, V. et al. (2021). Application of the building information modelling (BIM) for bridge structures. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 3-9
ISO 690 Moshynskyi, Viktor, Trach, Roman, Striletskyi, Pavlo. Application of the building information modelling (BIM) for bridge structures. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 3-9.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-3.html