SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 29-35

Mykola Nagirniak, Konstantin Rusakov

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

BELKA SPRężYSTA SPOCZYWAJąCA NA PODłOżU SPRężYSTYM WłASOWA O WYBRANYCH WARUNKACH BRZEGOWYCH

słowa kluczowe: belka sprężysta, podłoże sprężyste Własowa, siły przekrojowe, ugięcie belki, funkcja zanikania przemieszczeń
abstrakt:

W pracy przedstawiono zagadnienie zginania belki obciążonej równomiernie na całej długości, swobodnie spoczywającej na sprężystym podłożu Własowa z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym G podłoża przyłożonym w odległości a od końca belki. Podany przykład jest szczególnym przypadkiem belki swobodnie spoczywającej na sprężystym podłożu, występującej w praktyce budowlanej w wielu przypadkach. W pracy rozpatrzono przybliżone rozwiązanie wpływu dodatkowego obciążenia G na ugięcie oraz siły przekrojowe belki swobodnie spoczywającej na sprężystym podłożu gruntowym typu Własowa. Przedstawiono wykresy ugięcia belki oraz warstwy powierzchniowej gruntu poza jej granicami, a także wykresy momentów zginających i sił poprzecznych w belce. Zbadano wpływ odległości a przyłożenia dodatkowego obciążenia G na ugięcie oraz siły przekrojowe w belce.

pub/20_4_29.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nagirniak, Mykola, and Konstantin Rusakov. "Elastic beam resting on Vlasov elastic foundation and subjected to an external concentrated load." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 29-35.
APA Nagirniak M. and Rusakov K. (2021). Elastic beam resting on Vlasov elastic foundation and subjected to an external concentrated load. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 29-35
ISO 690 Nagirniak, Mykola, Rusakov, Konstantin. Elastic beam resting on Vlasov elastic foundation and subjected to an external concentrated load. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 29-35.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-29.html