SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 21-28

Linda Grinberga1, Dagnija Grabuža1, Inga Grīnfelde1, Didzis Lauva1,3, Armands Celms1, Wojciech Sas2, Andrzej Głuchowski2, Justyna Dzięcioł4

1 Faculty of Environment and Civil Engineering, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Jelgava, Latvia
2
Water Center, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
3
Physics Department, Riga Stradins University, Riga, Latvia
4
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

ANALIZA USUWANIA BZT5, CHZT I ZAWIESINY OGóLNEJ W SZTUCZNYM EKOSYSTEMIE MOKRADłOWYM O POZIOMYM PRZEPłYWIE PODPOWIERZCHNIOWYM, ZLOKALIZOWANYM NA ŁOTWIE

słowa kluczowe: sztuczne ekosystemy mokradłowe, przepływ podpowierzchniowy, BZT, ChZT, zawiesina ogólna
abstrakt:

Celem pracy jest ocena wydajności sztucznego ekosystemu mokradłowego o poziomym przepływie podpowierzchniowym. Mokradło zostało utworzone do odbioru wody burzowej ze spływu powierzchniowego z podwórza gospodarstwa rolnego na Łotwie. W ramach badań monitorowano sztuczny ekosystem mokradłowy o poziomym przepływie podpowierzchniowym, aby ocenić zmiany w efektywności oczyszczania w zależności od czynników biologicznych. Efektywność stworzonego mokradła o poziomym przepływie podpowierzchniowym oceniano poprzez porównanie stężenia zawiesiny ogólnej (TSS), biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) i chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) na dopływie i odpływie mokradła w zależności od temperatury i pH. Monitoring jakości wody na stanowisku badawczym w gospodarstwie „Mezaciruli”, parafia Zaļenieku, region Jelgava prowadzono od czerwca 2014 roku w celu oceny efektywności oczyszczania spływu zanieczyszczeń z punktowego źródła rolniczego z nieprzepuszczalnych nawierzchni. Analiza danych uzyskanych w ramach monitoringu pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących wpływu niektórych czynników na funkcjonowanie sztucznego ekosystemu mokradłowego o przepływie podpowierzchniowym w warunkach klimatycznych i środowiskowych panujących na Łotwie.

pub/20_4_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grinberga, Linda, et al. "Analysis of the removal of BOD5, COD and suspended solids in subsurface flow constructed wetland in Latvia." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 21-28.
APA Grinberga, L. et al. (2021). Analysis of the removal of BOD5, COD and suspended solids in subsurface flow constructed wetland in Latvia. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 21-28
ISO 690 Grinberga, Linda, et al. Analysis of the removal of BOD5, COD and suspended solids in subsurface flow constructed wetland in Latvia. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 21-28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-21.html