SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 107-115

Marek Kosmala

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

O WIZJONERACH – PREKURSORZY WSPółCZESNEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU: USA, ANGLIA I POLSKA

słowa kluczowe: geneza współczesnej architektury krajobrazu, F. Law Olmsted, E. Howard, H. Jordan, nowojorski Park Centralny, Park Jordana, miasto-ogród
abstrakt:

Bohaterami artykułu są trzej twórcy – ludzie czynu: Amerykanin Frederick Law Olmsted, Anglik Ebenezer Howard i Polak Henryk Jordan. Są to osoby tworzące i realizujące swoje dzieła w drugiej połowie XIX wieku. Losy naszych bohaterów wydawałoby się tak odległych i różnych od siebie, są jednak niezwykle zbieżne. Moim zamierzeniem jest przybliżenie sylwetek i dorobku trzech wizjonerów, którzy w drugiej połowie XIX wieku stworzyli swoje największe dzieła, będące podwaliną pod współczesną architekturę krajobrazu. Byli genialnymi samoukami, którzy opracowując nowe idee i modele obiektów oraz realizując swoje cele, przyczynili się do rozwoju nowoczesnej architektury krajobrazu. W opracowaniu tym chciałbym podkreślić wspólnotę ich losów i zainteresowań oraz przyjrzeć się poprzez sylwetki bohaterów okresowi, kiedy rodzi się nowoczesna architektura krajobrazu. Moim zamiarem jest także podkreślenie znaczenia postaci Henryka Jordana i przywrócenia mu właściwego miejsca w historii polskiej architektury krajobrazu.

pub/20_4_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kosmala, Marek. "About visionaries – precursors of contemporary landscape architecture: USA, England and Poland." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 107-115.
APA Kosmala M. (2021). About visionaries – precursors of contemporary landscape architecture: USA, England and Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 107-115
ISO 690 Kosmala, Marek. About visionaries – precursors of contemporary landscape architecture: USA, England and Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 107-115.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-107.html