SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (4) 2021 str. 101-106

Norbert Dąbkowski1, Kamil Redzik2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski, Poland

DOSTOSOWANIE ISTNIEJąCYCH BUDYNKóW INWENTARSKICH DO WYMAGAń EKOLOGICZNYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH WOJEWóDZTWA LUBELSKIEGO

słowa kluczowe: budynek inwentarski, gospodarstwo ekologiczne, rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne
abstrakt:

W artykule omówiono badania bezpośrednie budynków inwentarskich i ich modernizacji w wybranych gospodarstwach ekologicznych Lubelszczyzny. Jako obszar badań wybrano powiaty radzyński i łukowski. Łącznie zbadano budynki inwentarskie w 16 gospodarstwach. Badania zrealizowano poprzez wizyty terenowe oraz wywiady bezpośrednie z właścicielami. Podjęto próbę znalezienia związku między ekologiczną hodowlą zwierząt a tkanką budowlaną (budynki inwentarskie).

pub/20_4_101.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt4/20_4_101.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbkowski, Norbert, and Kamil Redzik. "Adaptation of existing livestock buildings to ecological requirements of selected organic farms in the Lublin Voivodeship." Acta Sci.Pol. Architectura 20.4 (2021): 101-106.
APA Dąbkowski N. and Redzik K. (2021). Adaptation of existing livestock buildings to ecological requirements of selected organic farms in the Lublin Voivodeship. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (4), 101-106
ISO 690 Dąbkowski, Norbert, Redzik, Kamil. Adaptation of existing livestock buildings to ecological requirements of selected organic farms in the Lublin Voivodeship. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.4: 101-106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue4/abstract-101.html