SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 63-71

Aleksandra Nowysz1, Elżbieta Trocka-Leszczyńska2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

TYPOLOGIA ARCHITEKTURY MIEJSKIEGO ROLNICTWA

słowa kluczowe: miejska farma, miejskie rolnictwo, miejskie ogrody, architektura krajobrazu
abstrakt:

Tematem artykułu jest współczesna architektura miejskiego rolnictwa, zdefiniowana jako przestrzenie i obiekty zlokalizowane w miastach oraz przeznaczone do uprawy roślin jadalnych. Celem pracy jest omówienie projektów integrujących życie miejskie z produkcją żywności. Zastosowano następujące metody i techniki badawcze: przegląd literatury, studia przypadków, opisy projektów oraz analizy porównawcze. Przedstawiono typologię architektury miejskiego rolnictwa i omówiono reprezentatywne przykłady dla poszczególnych typów.

pub/20_3_63.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowysz, Aleksandra, and Elżbieta Trocka-Leszczyńska. "Typology of urban agriculture architecture." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 63-71.
APA Nowysz A. and Trocka-Leszczyńska E. (2021). Typology of urban agriculture architecture. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 63-71
ISO 690 Nowysz, Aleksandra, Trocka-Leszczyńska, Elżbieta. Typology of urban agriculture architecture. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 63-71.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-63.html