SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 55-61

Jan Kowalski, Marzena Lendo-Siwicka

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

MATRYCA CZYNNIKóW RYZYKA DLA PROJEKTóW KOLEJOWYCH

słowa kluczowe: identyfikacja zagrożeń, ryzyko, inwestycje kolejowe, planowanie robót budowlanych, macierz ryzyka
abstrakt:

W artykule przedstawiono główne założenia oryginalnej metody do harmonogramowania inwestycji kolejowych
w Polsce z uwzględnieniem czynników ryzyka w trakcie ich realizacji. Czynniki ryzyka zostały zidentyfikowane
przez autorów w trakcie szeroko zakrojonych badań i analiz. Na podstawie proponowanej metody
przyszły użytkownik będzie mógł wyznaczyć najbardziej prawdopodobny koszt oraz szacunkowy czas
trwania planowanej inwestycji. W artykule przedstawiono również implementację metody w rzeczywistym
procesie inwestycyjnym w zakresie czasu jej realizacji. Podczas projektowania metody przyjęto założenie,
że nieskomplikowana we wdrożeniu i wsparta odpowiednim programem obliczeniowym metoda zmotywuje
zespoły planujące realizację przedsięwzięć kolejowych do jej implementacji w rzeczywistych procesach realizacyjnych
i zwiększy wiarygodność opracowywanych przez nie harmonogramów.

pub/20_3_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalski, Jan, and Marzena Lendo-Siwicka. "Matrix of risk factors for railway construction projects." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 55-61.
APA Kowalski J. and Lendo-Siwicka M. (2021). Matrix of risk factors for railway construction projects. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 55-61
ISO 690 Kowalski, Jan, Lendo-Siwicka, Marzena. Matrix of risk factors for railway construction projects. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 55-61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-55.html