SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 45-53

Wojciech Górski

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

PROBLEMY WCZESNEGO BUDOWNICTWA WIELKOPłYTOWEGO W POLSCE

słowa kluczowe: wielka płyta, budynek mieszkalny wielorodzinny, wady
abstrakt:

Pierwsze budynki z elementów prefabrykowanych powstały w Polsce w latach 60. XX wieku a już w latach
70. budowano w tej technologii całe osiedla. Duże zapotrzebowanie na mieszkania przyczyniło się do
gwałtownego rozwoju budownictwa uprzemysłowionego i powstania wielu systemów, takich jak: Wk-70,
wrocławska wielka płyta (WWP) czy tzw. szczeciński (Sz-s). Systemy wielkopłytowe stanowią duży udział
w polskim budownictwie mieszkaniowym. Na przestrzeni lat ujawniały się wady mające źródło na różnych
etapach realizacji i użytkowania budynku. Część z nich dotyczyła wrażeń estetycznych bez wpływu na konstrukcję
budynku, a inne wymagały podjęcia radykalnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.
W artykule przedstawiono przegląd najważniejszych polskich systemów budownictwa wielkopłytowego
oraz źródła wad i usterek mogących pojawiać się w budynkach wznoszonych w tej technologii.

pub/20_3_45.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Górski, Wojciech. "Problems of early large panel structures in Poland." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 45-53.
APA Górski W. (2021). Problems of early large panel structures in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 45-53
ISO 690 Górski, Wojciech. Problems of early large panel structures in Poland. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 45-53.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-45.html