SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 39-44

Mariusz Żółtowski

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

METODA IDENTYFIKACJI JAKOśCI ELEMENTóW śCIENNYCH Z ZASTOSOWANIEM ANALIZY MODALNEJ

słowa kluczowe: funkcja koherencji, eksperymentalna analiza modalna, diagram stabilizacyjny, element ścienny
abstrakt:

Współczesne zalecenia wskazują na konieczność kontroli jakości wykonania elementów ściennych; kontrola
jakości wymaga odpowiednich wytycznych, aby dopasować się do wymagań bieżącej masowej produkcji
elementów ściennych, a następnie norma konstrukcyjna uznaje potrzebę udoskonalenia metod identyfikacji
rzeczywistej jakości elementów. Przedstawiona praca została opracowana z zastosowaniem podejścia wykorzystującego
zaawansowane techniki obliczeniowe stosowane do analizy strukturalnej w inżynierii lądowej,
skoncentrowanej na ocenie stanu technicznego elementów ściennych. W artykule zaproponowano wykorzystującą
eksperymentalne techniki analizy modalnej metodologię diagnostyczną, którą można uwzględnić
w obowiązujących przepisach i normach.

pub/20_3_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żółtowski, Mariusz. "Modal analysis quality identification methodology applied to wall-elements." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 39-44.
APA Żółtowski M. (2021). Modal analysis quality identification methodology applied to wall-elements. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 39-44
ISO 690 Żółtowski, Mariusz. Modal analysis quality identification methodology applied to wall-elements. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 39-44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-39.html