SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (3) 2021 str. 11-18

Konstantin Rusakov, Mykola Nagirniak

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

PRZYBLIŻONE OBLICZENIE PŁYTY KIRCHHOFFA SPOCZYWAJĄCEJ NA PODŁOŻU SPRĘŻYSTYM WŁASOWA O WYBRANYCH WARUNKACH BRZEGOWYCH

słowa kluczowe: płyta Kirchhoffa, podłoże Własowa, praca sił, ugięcie płyty
abstrakt:

W pracy przedstawiono zagadnienie zginania płyty Kirchhoffa swobodnie spoczywającej na sprężystym
podłożu Własowa z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym podłoża g, przyłożonym w pobliżu krawędzi
poprzecznej płyty. Podany przykład jest szczególnym przypadkiem płyty swobodnie spoczywającej na sprężystym
podłożu, występującym w praktyce budowlanej. Rozpatrzono w przybliżeniu, jak przyłożone wzdłuż
osi y dodatkowe obciążenie gruntu g wpływa na ugięcie płyty swobodnie spoczywającej na podłożu Własowa.
Przedstawiono wykresy ugięcia powierzchni środkowej płyty i warstwy powierzchniowej gruntu poza
granicami płyty (w kierunku poprzecznym i wzdłużnym z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia g poza
granicą płyty) w zależności od odległości w kierunku osi x tego obciążenia.

pub/20_3_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt3/20_3_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rusakov, Konstantin, and Mykola Nagirniak. "APPROXIMATED CALCULATION OF THE KIRCHHOFF PLATE RESTING ON THE VLASOV FOUNDATION WITH SELECTED BOUNDARY CONDITIONS." Acta Sci.Pol. Architectura 20.3 (2021): 11-18.
APA Rusakov K. and Nagirniak M. (2021). APPROXIMATED CALCULATION OF THE KIRCHHOFF PLATE RESTING ON THE VLASOV FOUNDATION WITH SELECTED BOUNDARY CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (3), 11-18
ISO 690 Rusakov, Konstantin, Nagirniak, Mykola. APPROXIMATED CALCULATION OF THE KIRCHHOFF PLATE RESTING ON THE VLASOV FOUNDATION WITH SELECTED BOUNDARY CONDITIONS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.3: 11-18.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue3/abstract-11.html