SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 20 (3) 2021

Spis treści:

Zeszyt 20 (3) 2021 str. 3-10
Marek Dohojda, Sergiy Filipchuk, Ruslan Makarenko
Matematyczne modelowanie przyczepności zbrojenia z betonem o dużej wytrzymałości
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 11-18
Konstantin Rusakov, Mykola Nagirniak
PRZYBLIŻONE OBLICZENIE PŁYTY KIRCHHOFFA SPOCZYWAJĄCEJ NA PODŁOŻU SPRĘŻYSTYM WŁASOWA O WYBRANYCH WARUNKACH BRZEGOWYCH
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 19-25
Dorota Kula
Wykorzystanie metody lokalizacji powierzchniowej w modelowaniu cienkich belek lepko sprężystych
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 27-38
Simon Rabarijoely
Kalibracja badań dylatometru Marchettiego do oceny parametrów gruntowych
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 39-44
Mariusz Żółtowski
Metoda identyfikacji jakości elementów ściennych z zastosowaniem analizy modalnej
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 45-53
Wojciech Górski
Problemy wczesnego budownictwa wielkopłytowego w Polsce
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 55-61
Jan Kowalski, Marzena Lendo-Siwicka
Matryca czynników ryzyka dla projektów kolejowych
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 63-71
Aleksandra Nowysz, Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Typologia architektury miejskiego rolnictwa
 
Zeszyt 20 (3) 2021 str. 73-80
Norbert Dąbkowski
Rozwiązania architektoniczne i materiałowo-konstrukcyjne w budynkach mieszkalnych wybranych gospodarstw ekologicznych województwa lubelskiego
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).