SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 83-92

Krystyna Jaśkiewicz, Tomasz Godlewski

Building Structures, Geotechnics and Concrete Department, Building Research Institute, Warsaw, Poland

WERYFIKACJA WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW GRUBOZIARNISTYCH ZA POMOCĄ WZORÓW EMPIRYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAGĘSZCZENIA

słowa kluczowe: filtracja, współczynnik filtracji, wzory empiryczne, stopień zagęszczenia
abstrakt:

W pracy zbadano przydatność wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntów niespoistych z uwzględnieniem ich zagęszczenia. Wzory empiryczne są często stosowane w praktyce do szybkiego i taniego wyznaczania współczynnika filtracji. Weryfikację obliczeń współczynnika filtracji przeprowadzono dla pięciu wzorów uwzględniających charakterystyczne średnice ziarna oraz porowatość. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań laboratoryjnych wykonanych na próbkach gruntów o takich samych wskaźnikach porowatości (przy różnych stopniach zagęszczenia), jakie przyjmowano w metodzie obliczeniowej. Zaproponowano formułę empiryczną pozwalającą skorygować współczynnik filtracji gruntów uzyskanych na podstawie wzoru Hazena, uwzględniając stopień zagęszczenia danego gruntu.

pub/20_2_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jaśkiewicz, Krystyna, and Tomasz Godlewski. "Verification of determination of hydraulic conductivity for coarse soils by empirical formulas based on the density index." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 83-92.
APA Jaśkiewicz K. and Godlewski T. (2021). Verification of determination of hydraulic conductivity for coarse soils by empirical formulas based on the density index. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 83-92
ISO 690 Jaśkiewicz, Krystyna, Godlewski, Tomasz. Verification of determination of hydraulic conductivity for coarse soils by empirical formulas based on the density index. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 83-92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-83.html