SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 75-82

Patrycja Antonik-Popiołek

Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

WPŁYW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA TEMPERATURĘ WEWNĄTRZ PRZEGRODY TRÓJWARSTWOWEJ W OKRESIE ZIMOWYM

słowa kluczowe: przegroda zewnętrzna, promieniowanie słoneczne, temperatura, budynek inteligentny
abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę wpływu promieniowania słonecznego na temperaturę w zewnętrznej przegrodzie trójwarstwowej w budynku inteligentnym. Dane do analizy pobrano z czujników temperaturowych zlokalizowanych w poszczególnych warstwach przegrody oraz ze stacji pogodowej zlokalizowanej na dachu
budynku. Dane są rejestrowane 24 h w 5- i 15-minutowych odstępach. Okresem do analizy objęto jeden miesiąc w sezonie zimowym. Celem analiz było określenie korelacji między promieniowaniem słonecznym mierzonym jako natężenie promieniowania świetlnego i temperaturą wewnątrz przegrody. W analizowanym okresie korelacja wystąpiła, ale była bardzo słaba. Kiedy uwzględniono natężenie promieniowania świetlnego na poziomie powyżej 10 000 lx, korelacja była zauważalna, jednak nadal na bardzo niskim poziomie. W trakcie badań zaproponowano wykorzystanie technologii z zastosowaniem siatki Bragga, które pozwoliłoby na uniknięcie błędnych pomiarów.

pub/20_2_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Antonik-Popiołek, Patrycja. "Influence of solar radiation to the temperature inside a three-layer partition in winter season." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 75-82.
APA Antonik-Popiołek P. (2021). Influence of solar radiation to the temperature inside a three-layer partition in winter season. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 75-82
ISO 690 Antonik-Popiołek, Patrycja. Influence of solar radiation to the temperature inside a three-layer partition in winter season. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 75-82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-75.html