SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 65-74

Łukasz Kamil Mazur

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W ARCHITEKTURZE MIESZKANIOWEJ: ANALIZA METOD WDROŻENIA

słowa kluczowe: architektura, architektura mieszkaniowa, miasto, demontaż budynków, ekologiczne innowacje, gospodarka o obiegu zamkniętym
abstrakt:

Celem prezentowanego artykułu badawczego jest przeanalizowanie możliwości wprowadzenia budownictwa mieszkaniowego na bardziej zrównoważony poziom poprzez zastosowanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Mieszkalnictwo jest ważną częścią gospodarki i sektora budowlanego. Wzrost w tym sektorze wynika ze wzrostu ludności na obszarach zurbanizowanych i potrzeby modernizacji istniejących zasobów. Współczesne realizacje środowisk mieszkaniowych powinny uwzględniać zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Możliwe jest to poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na materiały budowlane pochodzące z surowców naturalnych i rozpoczęcie stosowania materiałów pochodzących z recyklingu. Założenie to należy do podstawowego zadania GOZ, w której następuje obieg zamknięty materiału budowlanego poprzez jego powtórne wykorzystanie. W celu omówienia podstawowych założeń pracy zastosowano metody badań niereaktywne: metoda badawcza desk research. Przegląd publikacji naukowych i raportów obejmowały: (a) podstawy koncepcji GOZ, (b) podstawy koncepcji GOZ w sektorze budowlanym, (c) podstawy koncepcji GOZ w budownictwie mieszkaniowym. W drugiej części badań analizowano innowacyjne sposoby wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu do realizacji nowych materiałów budowlanych. Przedstawiono ekoinnowacje: (a) cegły z odpadów z tworzyw sztucznych, (b) druk 3D budynku z materiałów pochodzących z recyklingu, (c) płytki fasadowe wykonane z materiałów recyklingowych. W dyskusji omówiono trzy potencjalne bariery występujące w realizacjach środowisk mieszkaniowych: (1) odpowiedzialność społeczna przemysłu budowlanego, (2) recykling materiałów budowlanych, (3) materiał budowlany powstały z surowca z recyklingu. Wnioski końcowe pracy potwierdzają słuszność wdrożenia koncepcji GOZ w budownictwie mieszkaniowym.

pub/20_2_65.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazur, Łukasz Kamil. "Circular economy in housing architecture: methods of implementation." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 65-74.
APA Mazur Ł.K. (2021). Circular economy in housing architecture: methods of implementation. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 65-74
ISO 690 Mazur, Łukasz Kamil. Circular economy in housing architecture: methods of implementation. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 65-74.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-65.html