SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 51-64

Wacław Brachaczek

Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

RENOWACJE BUDYNKÓW Z ZAWILGOCONYMI I ZASOLONYMI MURAMI – ANALIZA PRZYPADKÓW

słowa kluczowe: tynki renowacyjne, sole w murach, wilgoć w murach
abstrakt:

W artykule omówiono zagadnienie renowacji budynków z zawilgoconymi i zasolonymi murami. Przedstawiono wyniki badań konserwatorskich murów dwóch budynków historycznych pochodzących z początków XX w. Ustalono, że mury budynków są obciążone wilgocią i solami. Używanie do renowacji takich murów tradycyjnych tynków wapienno-cementowych czy cementowych jest rozwiązaniem doraźnym i krótkotrwałym ze względu na ich niską dyfuzyjność. Odpowiednim materiałem są tynki renowacyjne, które powinny być dobierane w zależności od właściwości muru. Przedstawiono różne podejścia do renowacji tych dwóch budynków. Tam, gdzie wilgoć spowodowana była podciąganiem kapilarnym, najpierw odtworzono barierę przeciwwilgociową oraz zastosowano system tynków renowacyjnych w układzie obrzutka, tynk podkładowy, tynk hydrofobowy, powłoka malarska. W drugim przypadku, ze względu na częściową tylko wymianę tynków, po zabezpieczeniu elewacji przed wodami opadowymi tynki uzupełnione zostaną obrzutką renowacyjną i hydrofobowym tynkiem renowacyjnym. Przed nałożeniem powłoki malarskiej całość powierzchni pokryta zostanie renowacyjną szpachlą wapienną.

pub/20_2_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brachaczek, Wacław. "Renovation of buildings having damp and salted walls – case analyses." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 51-64.
APA Brachaczek W. (2021). Renovation of buildings having damp and salted walls – case analyses. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 51-64
ISO 690 Brachaczek, Wacław. Renovation of buildings having damp and salted walls – case analyses. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 51-64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-51.html