SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 41-50

Joanna A. Pawłowicz

Faculty of Geoengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

CYFROWA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ ELEWACJI BUDYNKU ZABYTKOWEGO

słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy (TLS), chmura punktów, stan techniczny budynku, remont budynku, building information model (BIM)
abstrakt:

W pracy przedstawiono zastosowanie trójwymiarowego naziemnego skaningu laserowego (TLS) w ocenie stanu technicznego budynku zabytkowego na przykładzie browaru zlokalizowanego w Szczytnie (Polska). Wszystkie prace związane z uzyskaniem cyfrowej bazy danych wykonywano skanerem laserowym Leica ScanStation C10. Zakres prac obejmował pozyskanie i połącznie danych ze skaningu, a następnie określenie na ich podstawie skali uszkodzeń w wirtualnym obrazie budowli. W artykule omówiono skuteczność wykorzystania skanera laserowego przy inwentaryzacji uszkodzeń obiektu zabytkowego. Podczas pomiarów napotkano na liczne ograniczenia, takie jak: trudne usytuowanie stanowisk, ruch na ulicach, ingerencja osób postronnych i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zastosowanie metody TLS wykorzystującej skaner impulsowy pozwala jednak na szybkie zdigitalizowanie całego obiektu, co przy inwentaryzacji dużych budynków jest bardzo ważne. Warto dodać, że metoda ta jest jedną z nielicznych, która umożliwia inwentaryzację punktów trudno dostępnych, na przykład połaci dachowych czy wież, z poziomu terenu. Skaner laserowy doskonale nadaje się do cyfrowej inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Szczególnie świetnie sprawdza się przy pomiarach uszkodzeń czy detali architektonicznych. Cyfrowe dane zebrane w terenie mogą być analizowane przed komputerem w komfortowych warunkach. Niewątpliwą wadą skaningu laserowego jest występowanie dużej ilości danych przypadkowych i niepożądanych. Wiąże się to z wykonaniem pracochłonnej filtracji chmury punktów. Zdigitalizowane dane ułatwiają procedurę badawczą, ponieważ umożliwiają pomiary skomplikowanych obiektów przy zachowaniu maksymalnej szczegółowości i w kameralnych warunkach.

pub/20_2_41.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawłowicz, Joanna A.. "Digital survey of damages on the façade of a historical building." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 41-50.
APA Pawłowicz J.A. (2021). Digital survey of damages on the façade of a historical building. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 41-50
ISO 690 Pawłowicz, Joanna A.. Digital survey of damages on the façade of a historical building. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 41-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-41.html