SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 3-16

Md Arifur Rahman

School of Applied Sciences and Technology, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh

OPTYMALIZACJA KONFIGURACJI PRZESTRZENNYCH MIEJSKIEJ PRZESTRZENI OTWARTEJ: ANALIZA SYNTAKTYCZNA ODTWORZONEGO JEZIORA HATIRJHEEL, DHAKA

słowa kluczowe: urbanistyka wodna, syntaktyka przestrzeni, dostępność, integracja lokalna, integracja globalna
abstrakt:

W związku z gwałtowną urbanizacją rola terenów otwartych nabiera coraz większego znaczenia – zarówno w życiu codziennym, jak i społecznym mieszkańców. To znaczenie jest jeszcze większe dla gęsto zaludnionego miasta Dhaka, które w przeszłości doświadczyło licznych migracji. Niestety mieszkańcy Dhaki mają dostęp tylko do kilku miejskich obiektów rekreacyjnych, w szczególności publicznych terenów otwartych. Ze względu na nielegalne zajmowanie, słabe utrzymanie i sztywną politykę te ograniczone liczbowo tereny stopniowo ulegają niszczeniu i wkrótce mogą zaniknąć całkowicie. Jezioro Hatirjheel w Dhace niedawno odtworzono, aby stało się istotnym łącznikiem w zielono-niebieskiej infrastrukturze miasta. Dostępność to znaczący parametr przestrzeni, pozwalający ocenić szanse na potencjalny sukces. W badaniu przeanalizowano, w jaki sposób dostępność polepszyłaby wieloczynnikową relację między dzielnicami a aktywnościami miejskimi. Za pomocą wielu analiz syntaktycznych poszukiwano również potencjału jeziora Hatirjheel jako miejskiej otwartej przestrzeni, która przyspieszy lokalną i globalną aktywność. Możliwe negatywne efekty braku aktywności na tych otwartych przestrzeniach zostały zbadane zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Na koniec analizując te okoliczności, zasugerowano kilka zaleceń w celu poprawy obecnych warunków i uzyskania optymalnych korzyści z istniejących terenów otwartych.

pub/20_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rahman, Md Arifur. "Optimizing the spatial configurations of an urban open space: syntactic analysis of the restored Hatirjheel wetland, Dhaka." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 3-16.
APA Rahman M.A. (2021). Optimizing the spatial configurations of an urban open space: syntactic analysis of the restored Hatirjheel wetland, Dhaka. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 3-16
ISO 690 Rahman, Md Arifur. Optimizing the spatial configurations of an urban open space: syntactic analysis of the restored Hatirjheel wetland, Dhaka. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 3-16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-3.html