SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 27-40

Jan Zamorowski

Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

STATYKA ELEMENTU ZE ZMIENNYM PRZEKROJEM POD OBCIĄŻENIEM

słowa kluczowe: rozwiązanie przyrostowe metodą przemieszczeń, konstrukcje wzmacniane, degradacja sztywności elementów
abstrakt:

W artykule przedstawiono rozwiązanie przyrostowe ściskanego i zginanego pręta metodą przemieszczeń z uwzględnieniem siły poprzecznej, w którym w poszczególnych krokach przyrostowych można zmieniać charakterystyki geometryczne przekroju łącznie ze zmianą położenia osi obojętnej. Takie rozwiązanie jest przydatne zarówno w obliczeniach statycznych konstrukcji z prętami wzmacnianymi, jak i konstrukcji, w których następuje degradacja sztywności pod obciążeniem na skutek utraty stateczności ścianek. W rozwiązaniu wykorzystano szeregi trygonometryczne do przedstawienia funkcji obciążeń, sił wewnętrznych i przemieszczeń. Do elementu mogą być przyłożone równomiernie rozłożone obciążenie oraz dowolna liczbasił skupionych i momentów przywęzłowych.

pub/20_2_27.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zamorowski, Jan. "Static analysis of a variable cross-section element under load." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 27-40.
APA Zamorowski J. (2021). Static analysis of a variable cross-section element under load. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 27-40
ISO 690 Zamorowski, Jan. Static analysis of a variable cross-section element under load. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 27-40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-27.html