SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 17-25

Mykola Semenyuk1, Volodymyr Trach2, Natalia Zhukova1

1 S.P. Timoshenko Institute of Mechanics NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland; National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

O METODZIE OBLICZANIA WYBOCZENIA I STANU POWYBOCZENIOWEGO DLA POWŁOK Z MAŁYMI IMPERFEKCJAMI

słowa kluczowe: wyboczenie, stan powyboczeniowy, imperfekcje, powłoki warstwowe, współdziałanie postaci wyboczenia, problem Cauchy’ego
abstrakt:

W niniejszym artykule uogólniono wariant metody obliczania stateczności i początkowego stanu powyboczeniowego powłok izotropowych w odniesieniu do powłok kompozytowych. Z wykorzystaniem metody analizy asymptotycznej teorii Timoszenki–Mindlina stworzono związki do obliczeń powłok z małymi imperfekcjami geometrycznymi o różnych kształtach. Na podstawie otrzymanych równań opracowano technikę obliczeń nieliniowego stanu przed wyboczeniem, obciążeń granicznych i bifurkacji oraz początkowego stanu powyboczeniowego warstwowych powłok cylindrycznych przy ściskaniu osiowym i ciśnieniu zewnętrznym. Przedstawiono wyniki obliczeń powłok wykonanych z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym i włóknem węglowym z imperfekcjami wielopostaciowymi i wgłębieniami. Zbadano cechy przekształcenia
współdziałających postaci wyboczenia.

pub/20_2_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Semenyuk, Mykola, et al. "On the method of calculation of buckling and post-buckling behavior of laminated shells with small arbitrary imperfections." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 17-25.
APA Semenyuk, M. et al. (2021). On the method of calculation of buckling and post-buckling behavior of laminated shells with small arbitrary imperfections. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 17-25
ISO 690 Semenyuk, Mykola, Trach, Volodymyr, Zhukova, Natalia. On the method of calculation of buckling and post-buckling behavior of laminated shells with small arbitrary imperfections. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 17-25.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-17.html