SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (2) 2021 str. 103-109

Damian Jończyk

Faculty of Civil Engineering, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Z WYKORZYSTANIEM KOMPOZYTÓW

słowa kluczowe: kruszywo, geosyntetyki, recykling, plastik, drewno
abstrakt:

Ze względu na globalny problem związany z nadmierną ilością odpadów w branży budowlanej także podejmowane są działania na rzecz ochrony środowiska i wdrożenia do produkcji materiałów budowlanych z odpadów pochodzących z recyklingu. W związku z dużą popularnością materiałów kompozytowych w budownictwie przedstawiono krótki przegląd nowoczesnych rozwiązań ekologicznych wykorzystujących recykling. Zaprezentowane rozwiązania podzielono na trzy grupy: wykorzystanie kruszyw z recyklingu do produkcji betonu, użycie kruszyw recyklowanych do konstrukcji wzmacnianych geosyntetykami oraz użycie plastiku z recyklingu do wytwarzania kompozytów drewniano-plastikowych WPC (ang. wood-plastic composites). Podział na wspomniane trzy grupy został określony na podstawie wyboru rozwiązań najszerzej omawianych w artykułach naukowych z zakresu recyklingu. Głównie analizowano wytrzymałość elementów. Rozwiązanie z zastosowaniem kruszywa z recyklingu jest najszerzej wykorzystywane i przedstawia najlepsze wartości wytrzymałości. Użycie odpadów plastikowych jest możliwe, jednak wymaga dalszych badań.

pub/20_2_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt2/20_2_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jończyk, Damian. "Ecological material solutions with use of composites." Acta Sci.Pol. Architectura 20.2 (2021): 103-109.
APA Jończyk D. (2021). Ecological material solutions with use of composites. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (2), 103-109
ISO 690 Jończyk, Damian. Ecological material solutions with use of composites. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.2: 103-109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue2/abstract-103.html