SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 20 (2) 2021

Spis treści:

Zeszyt 20 (2) 2021 str. 3-16
Md Arifur Rahman
OPTYMALIZACJA KONFIGURACJI PRZESTRZENNYCH MIEJSKIEJ PRZESTRZENI OTWARTEJ: ANALIZA SYNTAKTYCZNA ODTWORZONEGO JEZIORA HATIRJHEEL, DHAKA
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 17-25
Mykola Semenyuk, Volodymyr Trach, Natalia Zhukova
O METODZIE OBLICZANIA WYBOCZENIA I STANU POWYBOCZENIOWEGO DLA POWŁOK Z MAŁYMI IMPERFEKCJAMI
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 27-40
Jan Zamorowski
STATYKA ELEMENTU ZE ZMIENNYM PRZEKROJEM POD OBCIĄŻENIEM
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 41-50
Joanna A. Pawłowicz
CYFROWA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ ELEWACJI BUDYNKU ZABYTKOWEGO
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 51-64
Wacław Brachaczek
RENOWACJE BUDYNKÓW Z ZAWILGOCONYMI I ZASOLONYMI MURAMI – ANALIZA PRZYPADKÓW
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 65-74
Łukasz Kamil Mazur
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W ARCHITEKTURZE MIESZKANIOWEJ: ANALIZA METOD WDROŻENIA
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 75-82
Patrycja Antonik-Popiołek
WPŁYW PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA TEMPERATURĘ WEWNĄTRZ PRZEGRODY TRÓJWARSTWOWEJ W OKRESIE ZIMOWYM
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 83-92
Krystyna Jaśkiewicz, Tomasz Godlewski
WERYFIKACJA WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW GRUBOZIARNISTYCH ZA POMOCĄ WZORÓW EMPIRYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAGĘSZCZENIA
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 93-101
Elżbieta Szafranko
PROBLEM WYBORU GEOSYNTETYKÓW DO WZMOCNIENIA PODŁOŻA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM, DOBÓR KRYTERIÓW OCENY
 
Zeszyt 20 (2) 2021 str. 103-109
Damian Jończyk
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Z WYKORZYSTANIEM KOMPOZYTÓW
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).