SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 87-93

Joanna A. Pawłowicz, Marlena A. Jurczak

Faculty of Geoengineering, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland

ROZWóJ OPROGRAMOWANIA W KIERUNKU PARAMETRYCZNEGO MODELOWANIA OBIEKTóW BUDOWLANYCH NA POTRZEBY BIM

słowa kluczowe: narzędzia projektowe, komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wizualizacja budynku
abstrakt:

Modele wizualizujące projektowany obiekt powstawały od zarania dziejów. Ich zadaniem było pokazanie inwestorowi wyglądu i rozwiązań zastosowanych w tworzonym budynku. Kiedyś odbywało się to przez budowanie makiet z różnych materiałów. Postęp technologiczny pozwolił jednak na tworzenie nowych narzędzi i metod wizualizacji. Programy komputerowe na początku zastępowały deski kreślarskie i wspomagały proces projektowania – CAD (ang. computer-aided design). Ułatwiały tworzenie zestawów linii i prostych płaszczyzn. Z biegiem czasu projektanci odczuli potrzebę kształtowania nie tylko prostych, ale też krzywoliniowych obiektów za pomocą komputerów, w czym pomocne było wykorzystanie parametryzacji. Parametry stanowiły zbiór zmiennych, które można było kształtować z zachowaniem różnych wzajemnych zależności. Z modelowania parametrycznego narodziła się technologia BIM (ang. building information modelling). Wirtualny obiekt mógł być kształtowany w cyfrowym środowisku, a także wzbogacany o różne informacje, dzięki czemu miał nie tylko geometrię i strukturę. Przypisane były do niego również inne dane pozwalające na identyfikację materiału czy technologii wykorzystanej do budowy. Sparametryzowane elementy budynku informują o ich ilości, koszcie zakupu czy właściwościach fizycznych. Dzięki parametrom w szybki i bezproblemowy sposób można nanieść poprawki. Zaawansowane technologie komputerowe umożliwiają projektantom różnych specjalności śledzenie tych zmian na bieżąco. Po ich zaakceptowaniu można łatwo wygenerować komplet dokumentacji budowlanej i korzystać z niej w postaci cyfrowej lub papierowej na budowie. Parametryzacja doprowadziła do powstawania obiektów, które kiedyś byłyby niemożliwe do zaprojektowania. Obecnie każdy projektant ma do czynienia z modelowaniem parametrycznym lub wkrótce na pewno się z tym zetknie.

pub/20_1_87.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pawłowicz, Joanna A., and Marlena A. Jurczak. "Developing software for parametric modelling of buildings and structures for the purposes of BIM." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 87-93.
APA Pawłowicz J.A. and Jurczak M.A. (2021). Developing software for parametric modelling of buildings and structures for the purposes of BIM. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 87-93
ISO 690 Pawłowicz, Joanna A., Jurczak, Marlena A.. Developing software for parametric modelling of buildings and structures for the purposes of BIM. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 87-93.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-87.html