SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 77-86

Katarzyna Jeleniewicz1, Mariusz Żółtowski2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
2
Water Centre, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland

ELEMENTY GłóWNE BADANIA MIAR ROZPłYWU ENERGII DRGAń W KONSTRUKCJACH

słowa kluczowe: analiza modalna, drgania własne, modelowanie procesów drganiowych
abstrakt:

W pracy wskazano zakres możliwych zastosowań badania miar rozpływu energii drganiowej wykorzystywanych w modelowaniu procesów drganiowych i analizie modalnej w obszarze metodologii badań i metodyk szczegółowych nauk technicznych. Analizy teoretyczne i weryfikacja praktyczna badania wielu różnych materiałów i budowli wskazują na szerokie możliwości zastosowań opisanych dokonań. Uznając potrzebę doskonalenia metod oceny stanu degradacji konstrukcji budowlanych, w pracy przedstawiono uogólnione, istotne wyniki postępowania badawczego w zakresie weryfikacji skuteczności opracowanych metodyk szczegółowych zastosowania miar drganiowych w badaniach symulacyjnych, stanowiskowych i eksploatacyjnych.

pub/20_1_77.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jeleniewicz, Katarzyna, and Mariusz Żółtowski. "Main elements of investigation of measures of vibration energy propagation in structures." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 77-86.
APA Jeleniewicz K. and Żółtowski M. (2021). Main elements of investigation of measures of vibration energy propagation in structures. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 77-86
ISO 690 Jeleniewicz, Katarzyna, Żółtowski, Mariusz. Main elements of investigation of measures of vibration energy propagation in structures. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 77-86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-77.html