SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 51-64

Jan Zamorowski

Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

NOśNOść I STATECZNOść KONSTRUKCJI Z WęZłAMI PODATNYMI NA PRZESUW

słowa kluczowe: podatność węzłów na przesuw, podatność połączeń zakładkowych na przesuw i obrót, modelowanie konstrukcji z podatnymi na przesuw węzłami
abstrakt:

W literaturze szeroko jest analizowane zagadnienie dystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcjach prętowych w zależności od podatności węzłów na obrót. Rzadziej natomiast dyskutowane są wyniki badań takich konstrukcji z węzłami podatnymi na przesuw. W niniejszej pracy przedstawiono przykłady konstrukcji, w przypadku których podatność połączeń zakładkowych na przesuw decydowała o ich nośności i stateczności, a także stanach granicznych użytkowania. Opisano mało wyniosłą kopułę, przekrycie hali wystawowej w Chorzowie, która w 2006 r. uległa zawaleniu, oraz wieżę telefonii komórkowej. Wykorzystano przy tym modele mechaniczne opisujące metodą składnikową sztywność różnych połączeń zakładkowych na obrót i przesuw oraz przedstawiono model matematyczny Kishiego i Chena, który służy do modelowania podatności połączeń zakładkowych przy obciążeniach przemiennych. Uzyskane wyniki wskazały, że w przypadku mało wyniosłej kopuły o awarii zadecydowały luzy w połączeniach. W przekryciu hali wystawowej w Chorzowie podatność połączeń doprowadziła do nadmiernego wytężenia niektórych płatwi kratowych, co mogło zainicjować katastrofę. Z kolei rzadko uwzględniana podatność połączeń przy projektowaniu wież telefonii komórkowych może doprowadzić do nadmiernego wychylenia krawężników wież, na których są zawieszone anteny radiolinii, a przez to może zakłócać transmisję danych. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować o potrzebie uwzględniania wpływu podatnych węzłów nie tylko w konstrukcjach wrażliwych na deformację (np. mało wyniosła kopuła), ale też w konstrukcjach, w których decydujący może być stan graniczny użytkowania (np. wieże telefonii komórkowej).

pub/20_1_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zamorowski, Jan. "Strength and stability of structures with nodes flexible in terms of shift." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 51-64.
APA Zamorowski J. (2021). Strength and stability of structures with nodes flexible in terms of shift. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 51-64
ISO 690 Zamorowski, Jan. Strength and stability of structures with nodes flexible in terms of shift. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 51-64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-51.html