SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 39-49

Marta Kadela1, Monika Gwóźdź-Lasoń2

1 Building Research Institute (ITB), Warsaw, Poland
2
Faculty of Materials, Civil and Environmental Engineering, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

ANALIZA EKONOMICZNA DLA PROJEKTóW TECHNICZNYCH I WYKONAWCZYCH Z MATERIAłAMI GEOSYNTETYCZNYMI DO OCHRONY STRUKTUR LINIOWYCH NA OBSZARACH GóRNICZYCH

słowa kluczowe: aspekt ekonomiczny ochrony obiektu, geomaterac, tereny oddziaływania eksploatacji górniczej, nawierzchmia drogowa
abstrakt:

W artykule omówiono aspekt projektowy, wykonawczy oraz ekonomiczny inwestycji budowlanych w postaci dróg zlokalizowanych na terenach z oddziaływaniem eksploatacji górniczej. Głównymi diagnozowanymi zmiennymi są elementy materiałowe rozwiązania projektowego, bezpieczeństwo konstrukcji inwestycji drogowej oraz analiza ekonomiczna dla badanych rozwiązań. Omówiono szczegółowo wytyczne projektowe z uwzględnieniem materiałów geosyntetycznych, które spełniają założenia początkowe konstrukcji drogowej w postaci odpowiedniej współpracy z niekorzystnymi górniczymi oddziaływaniami podłoża. Omówione rozwiązania zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji są przeanalizowane dla II, III i IV kategorii górniczej. Prognostyczną znajomość eksploatacji obiektu drogowego oraz prognozy oddziaływań górniczych według wytycznych materiałowych zużycia technicznego poszczególnych grup geosyntetyków daje model obliczeniowy kosztów całej inwestycji w podejściu ekonometrycznym, które omówione w artykule. Problematyka zagadnienia jest interdyscyplinarna, obejmuje tematykę z budownictwa, procesów stochastycznych, ekonometrii oraz niezawodności danych wyjściowych prognozujących oddziaływania eksploatacyjne kopalń na analizowanych zurbanizowanych terenach komunikacyjnych.

pub/20_1_39.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kadela, Marta, and Monika Gwóźdź-Lasoń. "Economic analysis for technical and executive projects with geosynthetic materials for the protection of linear structures in the mining areas." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 39-49.
APA Kadela M. and Gwóźdź-Lasoń M. (2021). Economic analysis for technical and executive projects with geosynthetic materials for the protection of linear structures in the mining areas. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 39-49
ISO 690 Kadela, Marta, Gwóźdź-Lasoń, Monika. Economic analysis for technical and executive projects with geosynthetic materials for the protection of linear structures in the mining areas. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 39-49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-39.html