SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 31-38

Daniel Dudek, Kazimierz Konieczny

Building Research Institute (ITB), Warsaw, Poland

WPłYW ZBROJENIA ROZPROSZONEGO W POSTACI WłóKIEN TWORZYWOWYCH I STALOWYCH NA NOśNOść STALOWYCH łąCZNIKóW ROZPOROWYCH

słowa kluczowe: fibrobeton, stalowe łączniki rozporowe, włókna tworzywowe i stalowe, beton, zarysowania
abstrakt:

Współczesny fibrobeton to materiał złożony ze spoiwa, z kruszywa mineralnego, piasku, wody i włókien
dodawanych do matrycy cementowej. Dodatek tych włókien do mieszanki betonowej zmienia w zasadniczy
sposób zachowania się kruchego tradycyjnego betonu na materiał quasi-plastyczny, co powoduje, że nawet
po pojawieniu się pierwszych rys w konstrukcji nie występują kruche zniszczenia. Podstawowymi czynnikami
zewnętrznymi, które mogą wpływać na odporność na obciążenie, są w szczególności różne parametry
montażowe stalowych łączników, stan podłoża (możliwe pęknięcia), wielkość ziaren podłoży betonowych
oraz dodatkowe zbrojenie w postaci rozproszonych włókien tworzywowych i stalowych. W pracy określono
zmiany nośności stalowych łączników rozporowych w zależności od średnicy wierconego otworu, szerokości
zainicjowanej rysy oraz domieszki włókien tworzywowych i stalowych. Badania przeprowadzono na
podłożach betonowych klasy C20/25 z odpowiednimi domieszkami włókien. Do badań wybrano dwa powszechnie
stosowane w budownictwie rodzaje stalowych łączników rozporowych: pierścieniowe i tulejowe
o średnicy M12.

pub/20_1_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudek, Daniel, and Kazimierz Konieczny. "Impact of plastic and steel fibre reinforcement on the strength of steel anchors." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 31-38.
APA Dudek D. and Konieczny K. (2021). Impact of plastic and steel fibre reinforcement on the strength of steel anchors. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 31-38
ISO 690 Dudek, Daniel, Konieczny, Kazimierz. Impact of plastic and steel fibre reinforcement on the strength of steel anchors. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 31-38.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-31.html