SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 25-30

Zinoviy Blikharskyy

Faculty of Civil Engineering, Czestochowa University of Technology, Częstochowa, Poland

BELKI żELBETOWE WZMOCNIONE PłASZCZEM żELBETOWYM POD OBCIążENIEM

słowa kluczowe: belki żelbetowe, płaszcz żelbetowy, obciążenie, nośność, wzmocnienie, zginanie
abstrakt:

W artykule przedstawiono badania eksperymentalne belek żelbetowych wzmocnionych płaszczem żelbetowym pod obciążeniem. Program badań eksperymentalnych belek żelbetowych obejmował analizę 4 serii o łącznej liczbie 16 belek, których długość wynosiła 2100 mm, z czego 14 wzmocnionych belek zostało wcześniej dodatkowo obciążonych. Wszystkie badane próbki zostały wzmocnione zbrojeniem podłużnym, które stanowiły pręty stalowe 2 ∅14 mm А500С. Belki wzmocniono płaszczem żelbetowym, którego zbrojenie stanowiły pręty zbrojeniowe 2 ∅10 mm А500С. Aby zasymulować rzeczywiste warunki eksploatacji, podczas wzmacniania belek zastosowano różne poziomy obciążenia, a mianowicie 30%, 50%, 70% i 90%, dla granicznej nośności niewzmocnionych belek. Na podstawie badań stwierdzono, że efekt wzmocnienia belek zmniejszył się z 92 do 76% w zależności od poziomu aktualnego obciążenia (30–90% nośności belek niewzmocnionych). Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych mogą zostać uwzględnione w projektowaniu belek żelbetowych wzmocnionych płaszczem żelbetowym po ich wcześniejszym obciążeniu.

pub/20_1_25.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Blikharskyy, Zinoviy. "RC beams strengthened by RC jacketing under load." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 25-30.
APA Blikharskyy Z. (2021). RC beams strengthened by RC jacketing under load. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 25-30
ISO 690 Blikharskyy, Zinoviy. RC beams strengthened by RC jacketing under load. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 25-30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-25.html