SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 20 (1) 2021 str. 13-23

Justyna Zdunek-Wielgołaska, Klara Kantorowicz, Krzysztof Rudzki

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology

WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH źRóDEł ENERGII JAKO NARZęDZIA WSPIERAJąCEGO OCHRONę WARTOśCI KULTUROWYCH PRZEDMIEść NA PRZYKłADZIE DWORU W WARSZAWIE-BIAłOłęCE

słowa kluczowe: ochrona zabytków, energia odnawialna, instalacje fotowoltaiczne, dwór w Białołęce, przedmieścia Warszawy
abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań na temat możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii i rozwiązań proekologicznych jako narzędzia wspierającego ochronę kulturowego i naturalnego krajobrazu przedmieść Warszawy. W sąsiedztwie Warszawy znajdują się pojedyncze budynki lub zespoły, które stanowią o tożsamości tego obszaru. Trudność polega na dostosowaniu ich do obowiązujących standardów energetycznych bez ingerencji w ich bryłę i materiał, zwłaszcza w odniesieniu do budynków drewnianych. Zamiast poddawać je termomodernizacji, co jest wykluczone w przypadku drewnianych obiektów, warto rozważyć zastosowanie fotowoltaiki. Do analiz szczegółowych został wybrany dwór w Warszawie-Białołęce. Badanie wykazało zasadność zastosowania w tym przypadku 26 paneli fotowoltaicznych o mocy 7,54 kWp. Obliczono przybliżony prosty czas zwrotu kosztów inwestycji na około 10 lat. W celu zniwelowania negatywnego wpływu na estetykę obiektu zalecono zastosowanie odpowiedniego koloru paneli lub dachówek fotowoltaicznych, choć wówczas należy liczyć się ze wzrostem kosztów inwestycji. Wyniki pokazały niezaprzeczalne korzyści, w tym ekonomiczne, wynikające z zastosowania zaproponowanych rozwiązań.

pub/20_1_13.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom20/zeszyt1/20_1_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zdunek-Wielgołaska, Justyna, et al. "Use of renewable energy sources as a tool supporting the protection of cultural values of Warsaw’s suburbs: case study of manor in Warsaw-Białołęka." Acta Sci.Pol. Architectura 20.1 (2021): 13-23.
APA Zdunek-Wielgołaska, J. et al. (2021). Use of renewable energy sources as a tool supporting the protection of cultural values of Warsaw’s suburbs: case study of manor in Warsaw-Białołęka. Acta Sci.Pol. Architectura, 20 (1), 13-23
ISO 690 Zdunek-Wielgołaska, Justyna, Kantorowicz, Klara, Rudzki, Krzysztof. Use of renewable energy sources as a tool supporting the protection of cultural values of Warsaw’s suburbs: case study of manor in Warsaw-Białołęka. Acta Sci.Pol. Architectura, 2021, 20.1: 13-23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume20/issue1/abstract-13.html