SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 20 (1) 2021

Spis treści:

Zeszyt 20 (1) 2021 str. 3-12
Magdalena Grochulska-Salak
Reurbanizacja w modelu zrównoważonego rozwoju eco-city
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 13-23
Justyna Zdunek-Wielgołaska, Klara Kantorowicz, Krzysztof Rudzki
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako narzędzia wspierającego ochronę wartości kulturowych przedmieść na przykładzie dworu w Warszawie-Białołęce
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 25-30
Zinoviy Blikharskyy
Belki żelbetowe wzmocnione płaszczem żelbetowym pod obciążeniem
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 31-38
Daniel Dudek, Kazimierz Konieczny
Wpływ zbrojenia rozproszonego w postaci włókien tworzywowych i stalowych na nośność stalowych łączników rozporowych
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 39-49
Marta Kadela, Monika Gwóźdź-Lasoń
Analiza ekonomiczna dla projektów technicznych i wykonawczych z materiałami geosyntetycznymi do ochrony struktur liniowych na obszarach górniczych
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 51-64
Jan Zamorowski
Nośność i stateczność konstrukcji z węzłami podatnymi na przesuw
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 65-76
Grzegorz Gremza, Jan Zamorowski
Problem właściwego przyjmowania obciążenia zastępczego w dachu z imperfekcjami
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 77-86
Katarzyna Jeleniewicz, Mariusz Żółtowski
Elementy główne badania miar rozpływu energii drgań w konstrukcjach
 
Zeszyt 20 (1) 2021 str. 87-93
Joanna A. Pawłowicz, Marlena A. Jurczak
Rozwój oprogramowania w kierunku parametrycznego modelowania obiektów budowlanych na potrzeby BIM
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).