SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 97–112

Andrzej Pawłowski

USZKODZENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU SPOWODOWANE ODDZIAŁYWANIEM WIBRACJI

słowa kluczowe: podłoże gruntowe, zagęszczanie wibracyjne
abstrakt: W artykule przedstawiono awarię ściany szczytowej podczas wibracyjnego zagłębiania, równolegle do jej osi, ścianki szczelnej, która miała zabezpieczać znajdujący się obok wykop. Przykład ten wykazuje, że technologie poprawne w normalnych warunkach w przypadku gęstej zabudowy śródmiejskiej mogą być niebezpieczne dla sąsiednich budowli.

Zapis do cytowania:

MLA Pawłowski, Andrzej. "DAMAGE OF BUILDING GABLE WALL CAUSED BY VIBRATION EFFECT." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 97–112.
APA Pawłowski A. (2003). DAMAGE OF BUILDING GABLE WALL CAUSED BY VIBRATION EFFECT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 97–112
ISO 690 Pawłowski, Andrzej. DAMAGE OF BUILDING GABLE WALL CAUSED BY VIBRATION EFFECT. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 97–112.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-97.html