SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 83–96

Władysław Matusiewicz

DZIAŁANIE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZLEWNI MIEJSKIEJ W WARUNKACH DESZCZU NAWALNEGO

słowa kluczowe: opad, odpływ, kanalizacja deszczowa, podtopienia
abstrakt: Na podstawie opadu o wysokości h = 55,6 mm, który wystąpił na obszarze Ursynowa w Warszawie i spowodował podtopienie wielu obiektów budowlanych i ulic, określono podstawowe parametry deszczu. Dane te wykorzystano do obliczenia parametrów kanalizacji deszczowej. Obiektem badań była zlewnia cząstkowa na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Raabego na Ursynowie. Otrzymane wyniki porównano z wartościami, na podstawie których projektowano w 1982 roku istniejącą sieć odwadniającą. Obliczenia wykazały, że w stosunku do opadu według norm projektowych dla natężenia deszczu q = 131 dcm3/s ha (h = 11,8 mm) średnica istniejącego przewodu d = 0,2 m powinna wynosić 0,275 m, a dla natężenia q = 185,4 dcm3/s ha (h = 55,6 mm) odpowiednia średnica będzie mieć wartość d = 0,35 m.

Zapis do cytowania:

MLA Matusiewicz, Władysław. "PERFORMANCE OF STORM WATER SYSTEM IN URBAN CATCHMENT UNDER CONDITIONS OF HEAVY RAINFALL." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 83–96.
APA Matusiewicz W. (2003). PERFORMANCE OF STORM WATER SYSTEM IN URBAN CATCHMENT UNDER CONDITIONS OF HEAVY RAINFALL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 83–96
ISO 690 Matusiewicz, Władysław. PERFORMANCE OF STORM WATER SYSTEM IN URBAN CATCHMENT UNDER CONDITIONS OF HEAVY RAINFALL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 83–96.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-83.html